SURAH KAHAF

Tamaam taareefe us maalik ke liye hai jisne utare kitaab apne bando ke liye . Ye kitaab kissi nafs ke samaj mein nahin aayengi kyon ke nafs mein isteqamat nahin hain . Paak hain woh Zaat jo is kitaab ke zariye apne har bande ko saqt taqeed karti hain . Iski nasiyat inhi logo ke liye kaam aayengi jo nafs ki nafi karte hain aur Rab ko paa lete hain unko sab maaloom hain neak amal kaise kiya jaata hain aur uska ajar kaise milenga. Unko ye bhi maaloom hain unka ajar kabhi zaya nahin honga (AJRAN-HASANA).
                          Aur woh nafs parashto ko daraye jo apne Rab per tohmate lagate hain ke Allaah bhi aulaad rakthe hain. Na unke paas aise koi daleele hain aur na unke paas na aisa koi saboot hain aur na unke aaba wa ajdaad ke paas tha yeh nahin jaante ke apne zabaan se kaise gumraahe ke alfaaz ada karte hain. Kyon ke unke har baat jhoot hain isliye ke woh to har baat nafs se karte hain . Beshak har nafs ko gham hai is baat ka ke agar hamare peeche aane wali nasle agar is kitaab per emaan na laaye to zaroor halaaq ho jaayenge . Unko yeh nahin maaloom ke nafs parasht khud ghumraah hain kyon ke Allaah taala ne unko zameen per kuch aise cheeze muhiya karde jisse unki aazmaish hongi kyon ke Allaah taala unko aazmaana chahta hain kaun hain jo nafs ki parashtist chodkar Zaat ke taraf raagib hota hain jis cheezo ke parashtish karte hain Allaah taala un sab cheezo ko ek din saaf maidan mein tabdeel kar de ga yaane fanah kar dega. Kya aap ye khayal karte hain ke gaar wale aur pahad wale hamare aaj ye baat mein se kuch taajub ki cheez the woh waqt khabile zikr hain jabke un naujawaano ne gaar mein jaakar panaah le phir kahan ke hamare parwardigaar humko apne paas se apne rahmat ka saaman ata farmaiye aur hamare liye (is) kaam mein durusti ka samaan muhiya kar degiye so hum ne is gaar mein unke kaano per saal ha saal tak neend ka parda daal diya phir hum ne unko utaaya taake hum maloom kar le ke in dono girooho mein koun sa giroh unki rehne ki muddat se zyada waqif tha. Hum unka waqaya aap se teek teek bayaan karte hain woh log chand naujawaan the jo apne Rab per emaan laye the aur humne unki hidayat mein aur taraqqi kar de thi aur humne unke dil mazboot kar diye jab ke woh ( deen mein) pokhta hokar kehne lage ke hamara Rab to woh hain jo aasmaan aur zameen ka Rab hain hum to us ko chod kar kissi mabood ki ebadat na karenge.Kyonke is soorat mein humne yaqinan badi hi bejaa baat kahe yeh jo hamare khaum hain unhone Allaah ko chood kar aur maabood kharaar de rakhe hain yeh log un maaboodo per koi khuli daleel kyon nahin laate . To us shaks se zyada kaun gazab dhaane wala honga jo Allaah taala per jhoot thaumat lagaaye? Aur jab tum un logon se alag ho gaye hoon aur unke maabodo se bhi magar Allaah se to tum (phalah) gaar mein chalkar panaah lo tum per tumhara Rab apne rahmat pehla dega aur tumhare liye tumhare is kaam mein bhi kaamyaabi ka saamaan durust kar dega aur aye muqatib dhoop nekalte hain to too usko dekhenga ke woh dhahini jaanib ko bacchi rehte hain aur jab chupti hain to baayi taraf hatte rahte hain aur woh log isi gaar ke ek faraak maukhe mein the yeh Allaah taala ki nishaaniyon mein se hain jisko Allaah taala hidayat de wohi hidayat paata hain aur jisko woh beraah kare to aap uske liye koi madadgaar raah bataane wala na paayenge aur aye muqatib too unko jaagta hua khayal karta hain haalanke woh soote the aur hum unko (kabhi) dhahini aur ( phir kabhi) bahi taraf karwat badal dete the aur unka kutta dehleez per apne dono haat pehlaaye hue tha agar (aye muqatib) too unko jhank kar dekhta to unse peet pher kar baag khada hota aur tere andar unki dehsat saama jaate aur isi tarah humne unko jagaa diya taake woh aapas mein pooch paach kare in mein se ek kehne wale ne kahan ke tum kis qadar rahen hoonge? Baazo ne kahan ke ( gaaliban) ek din ya ek din se bhi kuch kam rahen honge ( dushre ) baazon ne kahan ke yeh tumhare Allaah ko hi poori qabar hain ke tum kis qadar rahen ab apne mein se kissi ko yeh apna rupiya dekar sehar ki taraf bhejo phir woh shaks tehqeeq kare ke kaun sa khana halal hain so usme se tumhare paas kuch khana le aaye aur (sab kaam) kush tatbeere se kare aur kissi ko tumhare qabar naa hone de (kyon ke) agar woh log kahen tumhare kahin tumhare qabar paa jaayenge to tum ko ya to phir se maar daalenge ya tum ko (jabran) apne tariqe mein pher lenge aur aisa hua to tumko bhi falah naa honge aur issi tarah humne longo ko unpar mutalaah kar diya taake woh loog is baat ka yaqeen kar le ke Allaah taala ka waada saccha hain aur ye ke qayamat mein koi shak nahin. Woh waqt (bhi) qaabile zikr hain jab ke is zamaane ke log unke maamle mein baham jagad rahen the so un logon ne kahan ke inke paas koi emarat bana do unka Rab khoob jaanta tha jo log apne kaam per gaalib the unhone kaha ke woh teen hain chouta unka kutta hain . Aur baaz kahenge ke paanch hain chutha unka kutta hain ( aur ye log ) ba-tahqeeq haaq rahen hain aur baaz kahenge ke woh saat hain aur aatwa unka kutta hain aap keh di giye ke mera Rab unka shumaar khoob (sahi sahi) jaanta hain . Unka bahut kaleel log jaante hain so aap unke baare mein bajooz sarsare bahas ke zyada bahas ki jiye aur aap unke baar mein un logo se kissi se naa poochiye aur aap kissi kaam ki nisbat yuon na kahan ki jiye ke unme is ko kal kar doonga magar Allaah ke milaane ko mila diya kidiye aur jab aap bhool jaaye to apne Rab ka zikr kara kijiye aur keh de jiye ke mujko umeed hain ke mera Rab mujko (Nabuwat ki) daleel banne ke etbaar se isse bhi nazdeek tar batla de . Aur woh log apne gaar mein teen sao baras tak rahen aur nau baras aur upar rahen aap keh di jiye ke Allaah taala unke rehne ki muddat ko zyada jaanta hain . Tamaam aasmaano aur zameen ka Ilm-E-Gayb ushi ko hain .Woh kaisa kuch dekhne wala aur kaisa kuch sunne wala unka Allaah ke siwa koi bhi madadgaar nahin aur naa Allaah taala kissi ko apne huqm mein shareek karta hain .Tumhare andar jo Zaat hain har amal ke kitaab ka amal karte hain jisko Rooh kahan gaya .Iske kalmaat Barhaq hain jo woh keh chuka to keh chuka usmein koi tabdeele qayamat tak nahin aa sakhte kyon ke nafs ko panaah Rooh ke zariye hi mil sakhte hain .Sabr wohi log karenge jo nafs ki nafi karte hain aur Allaah ko paa lete hain har nafs ko chahiye ke aise logo ki etaat kare jo har waqt har amal mein nafs ko saakit rakhte hain aur apne Rooh ko apna Rab maante hain.               Ye log aisa isliye karte hain ke Zaat hi sab kuch hain duniya mein kitni hi sifaat raunak afrooz ho jaye lekin nafs ko chahiye ke apne Rab ki taraf raagib rahen jo uske andar Rooh bankar dhadakti hain aur aise khalbo ki ghumrai ki taraf mayal naa ho jo Zaat (Rooh) se gaafil ho rahen hain . Jo log apne nafsani khwaish ki taraf daudte hain woh zaroor apne Rab (Rooh) se kufr karte hain . Har Rooh ko chahiye ke har nafs ko aagaah kar de jo deen-e-haq yaane Roohani amal Quran ke zariye tumhare taraf aaya hai isi ki eteba kare. Keh do un sab se jis ka jee chahe etaat kare jiska jee chahe apna naam zaalimo me liqa kar naare jahanum ke aahate mein pahuch jaaye jo zaalim hai usko jahanum ki aag gher lenge . Jahanumi agar pyas ki fariyad karenge uski pyas ki fariyad bujaane ke liye garm tael pilaya jayenga jo har nafs ko jala kar khaaq kar denga. Jo log nafs ki nafi karenge Zaat ko paa lenge aur amal salehi karenge to aiso ka amal aur ajar zaaya naa honga jo log naek hain woh hamesha baagon mein aur nehron ke kinare tafree karenge unko wahan sone ke kangan pehnaye jaayenge aur sabz rang ke kapde aur tarah tarah ke lebaaz pehnaye jaayenge aur waha yeh unchi taqtho per thakiya lagaye baite honge. Kya ye acha sila hain aur jannatiyon ke liye is se acchi jagah kya ho sakti hain .
                            Aap un do saksho ka haal bayan kejiye , un do sakso mein se ek ko hamne do baag angoor ke de rakhe the aur un dono (bagho) ka kajoor ke daraqto se apna poora phal dete the aur kissi ke phal mein abhi kami na rahte the aur un dono ke darmiyaan mein humne nahar chala rakhe the aur us saks ke paas (aur bhi) tammool ka saamaan tha so (ek baar) apne (us dushre) mulaqati se (bhi) zyada ho aur majma bhi mera zabardast hain aur woh apne upar jurm (kufr) qayam karta hua apne baag mein pahucha (aur) kehne laga ke mera khayal yahi hai ke yeh baag(meri muddadate hayat mein) kabhi bhi barbaad ho aur main qayamat ko nahin qayal karta ke aayenge aur agar main apne Rab ke paas pahucha ya gaya to zaroor us baag se bahut zyada acchi jagah mujko milenge usse uski mulaqati nain (jo ke deendar aur gareeb tha) jawab ke taur per kahan ke too us Zaat ke saat kufr karta hain jisne tuj ko awwal mitti se payda kiya , phir nutfe se phir tujhe sahi salim aadmi bana diya. Lekin main to aqeeda rakhta hoon ke woh yaane Allaah taala mera Rab ( haqiqi) hain aur main uske saat kissi ko shareek nahin tehraata aur too jis waqt apne baag mein pahucha tha to tune youn kyon nahin kahan ke jo Allaah ko manzoor hain wohi hota hain aur badoon Allaah ki madad ke (kissi mein) koi khuwwat nahin agar tu mujko maal aur aulaad mein kamtar dekhta hain to mujko waqt nazdeeq maaloom hota hain ke mera Rab mujko tere baag se accha baag de de aur us (tere baag ) per koi taqdeer e aafat aasmaan se bhej de jisse woh baag daf-atan ek saaf maidan hokar reh jaaye ya (us se) uska paani bilkul andar (zameen mein utar kar kushq ho) jaaye phir to uski koshish bhi naa kar sake . Aur us saks ke saaman e tammool ko aafat ne ghera phir jo kuch is baag per karch kiya tha us per haat malta reh gaya aur woh (baag) apni taetoon per gira hua pada tha aur kehne laga ke kya khoob hota hain main apne har amal mein Rab ki harakkat ko maanta aur uske paas koi uski madad ko aaya zaahir hai jo Zaat saare kaayanat ko aahata kiye huae hain aise maukhe per madad karna ushi ka kaam hain . Woh Zaat e barhaq jo naek kaam karte hain unko accha badla denga aur unke saat accha salooq karenga. Aur aap un longo se duniyawi zindagi ki halat bayaan farmayen ke woh aisi hain jaise aasman se humne paani barsaaya hoon phir uske zariye se zameen ki nabaat khoob gundaan ho gaye hoon phir woh reza reza ho jaaye ke usko hawa udaye phir te hoon aur Allaah taala har cheez per poori khudrat rakhte hain . Maal aur aulaad hayaat e duniya ki ek raunak hain aur jo amal e saliha baakhi rahene wale hain woh aap ke Rab ke nazdeeq sawab ke aetbaar se bhi (hazar darje) behtar hain aur umeed ke etabaar se bhi hazaar darje behtar hain .
                            Aur usko yaad karna chahiye ke jab ke hum pahado ko hata denge aur aap zameen ko dekhe ge ke khula maidan pada hain aur hum sab unko jama kaenge aur unmein se kissi ko bhi naa chodege aur sab ke sab aap ke Rab ke ru-baru baraabar baraabar khade kar kar pesh kiye jayenge.Dekho aaqir tum hamare paas aaye bhi jaisa ke humne tum ko pehle baar paida kiya tha balke tum hi samajte rahen ke hum tumhare liye koi waqt mau-ood naa layenge . Aur naamaye amal rakh diya jayenga to aap mujrimo ko dekhenge ke ismein jo kuch hain us se darte honge . Aur kehte honge hai hamari kambaqti is naam e aamal ki ajeeb halat hain ke bekalam bandh kiye huan naa koi chota gunaah choda naa koi bada gunaah (choda). Aur jo kuch unhone kiya woh sab (likah huan) maujood payenge aur aapka Rab kissi per zulm naa karenga.
                        Rooh ne kahan yaane Allaah ki Zaat ne maalaika se ke sijda karo mere Adam ko so sewaye Iblees ke sab ne sajda kiya kyon ke Iblees jin tha isi liye usne apne Rab ke huqm se munharif huan kyon ke woh Adam ka khual dushman hain. Shaitan dhoka kha gaya darasal sajde ka huqm “Amr-e-Rabbi” ko hua uske bawajood tum jo nafs parasht hain inhi ko dost banate hoan ,apne khwaishaat ke pair-ravi karte hoon. Tum nahin jaante woh tumhar dost nahin balke tumhare dushman hain. Hum zaalimo ke saat bahut bura badla lenge . Jab humne taqleeq ki zameen aur aasmaan ki naa hum ne kissi bashar wa jin ko gawah banaya. Main jab koi eraada rakhta hoon usmein kissi ka daqal nahin hota . Yaad rakho faisle ke din tumhare dushman tumhe tanha chodkar musibat mein baag khade honge. Jab tum inhe pukarogein to tumhe koi jawab naa milenga kyon ke hum tumhare aur unke darmiyaan faasla kar denge . Jab mujrim log dosaq ko dekhenge jab unko yaqeen honga ke Allaah paak unko is mein zaroor pahucha denga aur hum ne tamaam insaano ke liye is kitaab ko misaal banaya phir bhi insaan aapas mein aksar har shai ke liye juda juda rai rakhte hoon isliye tum log apas mein iqtilaaf rakhte hoon.Uske baad insaano mein Allaah nein hidaayat di aur baazon ne Rooh ki etaat ki aur baazon nein Rooh ki etaat se inkaar kiya phir uske baad magfirat chahne lage jab unki magfirat naa ki gayi hamare aazaab se darkar apne se khabl jo insaan ki nasl aaye thi unki taraf nazar karne lage ke Allaah ne unke saath kaise insaaf kiya tha kyon ke humne har daur mein apne Zaat ko aur hidayat ko Rasoolo ke zariye kushkabri aur dar sunane ke liye main maujood tha lekin phir bhi nafs parasht kaafir meri Zaat(Rooh) ko baatin parashti ki taraf jhukathe hain aur haq ko chupate hain lekin main phir bhi har waqt unko hone wale anjaam ke taraf bulata raha phir bhi ye nafs parast dillagi ya mazaak samajte rahe isse badkar aur kaun zaalim honga har waqt apne Rab ka zikr ho aur aayat mein apne Rab ke wajood ko saabit kiya gaya ho phir bhi unke zorrat to dekho khawi ke saamne zaeef kaise jhoot ko sach banane ki kosish kar raha hain aur gunahon ko kaise samet raha hain kyon ke hamne aise nafs parashton ke dil per mohar laga rakhi hain is liye unke kaan sun nahi sakhte iske bawajood baar-haa hidayat lauta te rehte hain. Agar Allaah chahte unko aamal ke wajah se fauri unpar aazab bhi bhej sakte the per Allaah ne unko muhulat de rakhe hain ek muqarara waqt tak yad rakho unke sare aamaal mein sirf wa sirf hamare Rooh hi panaah de sakhte hain yeh saari bastiyan aur taareeq gawah hain jab uske rehne wale had se zyada apne nafs ki parashtish karne lage to humne un sab ko halaq kar dala aur humne unke halaq hone ke waqt ko muqarar kar diya hain aur uske faisle ko koi aage kar sakta hain aur naa koi peeche kar sakta hain. 
                    Aur yaad karo jab Moosa Alai Salam ne apne qaadim se farmaya ke main ( is safar) main baRabar chala jaoonga yaha tak ke is maukeh per pahuch jaoonga ja do dariya aapas me mile hain ya yoon hi zamaane daraaz tak chalta rahoonga. Pas jab (chalte chalte) dono dariyaon ke jama hone ke maukeh per pahuche apni is machli ko dono bhul gaye.Aur machli dariya main apne raah li aur chal de.Phir jab dono waha se aage bad gaye to Moosa Alai Salam ne apne qadim se farmaya ke hamara nashta laao humko to us safar mein(yaane aaj ki manzil mein) badi taqleef pahuchi qaadim ne kaha ke lejiye dekhiye (ajeeb baat hui) jab hum is pathar ke kareeb thare the so main us machli (ke tazkira) ko bhool gaya aur mujko shaitan hi bhula diya ke main usko zikr karta aur (woh kissa yeh hua ke) us machli ne ( zinda hone ke baad ) dariya mein ajeeb taur per apne raah le. Moosa Alai Salam ne (yeh hikayat sunkar ) farmaya ke yahi woh maukha hain jiski humko talash thi so dono apne qadmo ke nishaan dekhte hua ulte laute. So (waha pahuchkar) unhone hamare bando mein se ek bande ko paaya jin ko hamne apne qaas rahmat(yaani maqbooliyat) de the aur hum ne unko apne paas se ek qaas taur ka ilm lekhaya tha Moosa Alai Salam ne (unko salam kiya aur ) aur unse farmaya ke main aap ke saath reh sakta hoon is shart se jo ilm-e-mufeed hain .Aap ko minjanib Allaah leka gaya hain is mein se aap mujko bhi sekla de .Us buzurg ne jawab diya aap se mere saath rehkar (mere afaal per) sabr naa ho sakegaa bala aap aise amwaar per aap kaise sabr karenge jo aap ke aahata waqifiyath se bahar hain . Moosa Alai Salam ne farmaya aap mujko saabir payenge aur main kissi baat mein aap ke qilaaf huqm naa karoonga . Un buzurg ne farmaya ke accha mujhe kissi baat ki nizbat kuch poochna nahin jabtak ke is ke mutaalik main khud hi ibtedaan zikr naa karo. Phir dono kissi taraf chale yaha tak ke jab dono kasti mein sawar huan to un buzurg nein is kashti mein ched kar diya Moosa AlaiSalam ne farmaya ke aapne is kashti mein isliye ched kiya honga ke baitne walo ko gark kar de aapne badi bhari (yaane qatre ki) baat ki un buzurg ne kahan ke kya main ne kahan nahi tha ke aap se mere saat sabr naa ho sakenga . Moosa Alai Salam ne farmaya ke (mujko yaad na raha tha) so aap meri bhool chook per giraft naa kijiye aur mere is mamle pe mujper zyada tangee naa daaliye. Phir dono chale yaha tak ke jab ek kamsin ladke se mile to un buzurg ne use maar dala Moosa Alai Salam (gabraakar) kehne lage aapne ek begunah bacche ko maar dala woh bhi bebadle kissi ki jaan ke beshaq aapne (yeh to) badi beja harakkat ki un buzurg ne farmaya ke main ne aap se nahin farmaya tha ke aap se mere saat sabr naa ho sakenga Moosa Alai Salam ne farmaya ke ( khair ab ke aur jaane deegiye) agar main is martaba ke baad se kissi amar se mutaliq kuch poocho to aap mujko apne saat na rakhiye beshaq aap meri taraf se uzar ( ki inteha) ko pahuch chuke hain. Phir dono aage chale yaha tak ke gao walo per guzr hua to waha walo se khane ko manga (ke hum mehmaan hain) so unhone unki mehmaani karne se inkaar kar diya itne mein unko waha ek jo gumraahi chahi thi to (un buzurg ne) usko (haat ke ishaare se) seeda kar diya (Moosa Alai Salam) ne farmaya agar aap chahte to is (kaam per) kuch ujrath hi le lete.
(Un buzurg ne kaha) ke yeh waqt hamare aur aapki judaai ka hain jaisa ke khud aapne shart ki thi main un cheezo ki haqeeqat batla deta hoon jin per aap se sabr naa hosaka woh jo kashti thi so chand tangdast aadmiyon ki thi (uske zariye se) dariya mein mehnat mazdoori karte the so maine chaha ke ayb daal do aur (wajah uski yeh thi ke) un logon se aage ki taraf ek (zaalim) baadshah tha jo har acchi kashti ko zabardasti pakad raha tha aur raha woh ladka so uske maa baap imaandaar the so humko andesha hua ke yeh un dono per sharkashi aur kufr ka asr daal de pas humko yeh manzoor hua ke bajaye iske unka parwardigaar unko aisi aulaad de jo paakizgi (yaani deen) mein us se behtar ho aur maa baap ke saath mohabbat karne mein unse bad kar ho aur rahi woh deewar so woh do yateem ladko ki thi jo is sehar mein rahte hain aur us diwaar ke neeche unka kuch maal matfoon tha (jo unke baap se miraas mein pahucha hain) aur unka baap ( jo mar gaya hain woh) ek naek aadmi tha so aap ke Rab ne apni meherbaani se chaha ke woh dono apni jawani (ki umar) ko pahuch jaaye aur apna dafinaa nekaal le aur (ye saare kaam maine bailhaam-e-ilaahi kiye hain un mein se) koi kaam maine apni raai se nahi kiya leejiye yeh hain haqeeqat in baaton ki jin per aap se sabr naa ho saka.
                    Aur yeh log aap se zulkarneen ka haal puchte hain aap farma degiye ke main uska zikr bhi tumhare saamne baayan karta hoon humne unko roo-e-zameen per huqumat de the aur hum ne unko har kism ka saamaan (kaafi) diya tha tunache woh (Baradatul Futuhaat , Mulq e Maghrib ki) ek raah per ho liye yaha tak ke jab gurub-e-aftaab per pahuche to aaftaab unko ek siya rang ke paani mein doobta hua dekhlayee diya. Aur us mauqhe per unhone ek qaum dekhe humne (Elhaaman) yeh kaha aye zulkarnaen qawa saza do aur qawaon ke baare mein narmi ka mamla iqtiyaar karo. (Zulkarnaen ne) arz kiya ke (bahut awwal dawat-e-imaan karoonga ) lekin jo zaalim rahenga to usko to hum log saza denghe phir woh apne maalike haqiqi ke paas pahucha diya jayenga phir woh usko dosaq ki saqt saza denga jo log apne aap ko pehchaanege woh log zaroor apne Rab ko pehchaanege kyon ke yeh log nafs ki nafi karte hain apne mujassime ko Rooh ke hawale karte hain isiliye unke mujassime se amal saleh hi honga .Is nafs ko falah wa ajar jo sab se acchi hain duniya mein bhi aur aaqirat mein bhi unke saat accha bartaao kiya jayenga apne bartaao mein usko aasaan (aur narm) baat kahenge phir ek dushre raah per ho liye yaha tak ke jab (musafat karte) tulu aaftaab ke maukeh per pahuche to aaftaab ko ek aise khaum per tulu hote dekha jin ke liye humne aaftaab ke upar koi aad nahi rakhi yeh kissa us tarah hi aur zulkarneen ke paas jo kuch (saamaan wagaira tha un ko uski puri qabar hain phir mashriq aur maghrib fatah karke ) ek aur raah per ho liye yaha tak ke jab do pahado ke darmiyaan pahuche to un pahade se us tarag ek khaum ko dekha to koi baat samajne ke khareeb bhi nahi pahuche unhone (zulkarneen se) arz kiya ke aye zulkarneen khaum yajooj-majooj (jo us ghati ke atraaf rahete hain hamare ). Is sar-zameen mein (kabhi kabhi) aa kar bada fasaad machaate hain so kya hum log aap ke liye kuch chanda jama kar de is shart per ke aap hamare aur un ke darmiyaan koi rok bana de ( ke woh phir aane naa paaye).(Zulkareen ne) jawaab diya ke jis maal mein mere Rab ne mujhe iqtiyaar diya hain woh bahut kuch hain so ( maal ki mujhe koi zarrorat nahi) albatta haat-paao se meri madad karo to main tumhare aur unke darmiyaaan mein khoob mazboot deewar bana doo (accha to ) tum log mere paas lohe ki chadare lao yaha tak ke jab (Radde milaate milaate) un dono pahado ke dono saro ke beech (ke khala) ko baraabar kar diya to huqm diya ke dhunko yahan tak ke jab usko laal angaara kar diya ( us waqt ) huqm diya ke ab mere paas piglaa hua taamba lao ke us per daal doo so naa to isper yajooj-majooj chad sakhte hain aur naa usmein naqab de sakhte hain.Zulqarnaen ne kahan ke yeh tayyari deewar ki mere Rab ki ek naymat hain phir jis waqt mere Rab kaa wada aayenga to usko daakar (zameen ke) baraabar kar denga aur mere Rab ka har wada barhaq hain .
                    Aur hum us roz unki yeh halat karenge ke ek mein ek gudmud ho jayenge aur soor phoonka jayenga phir hum sab ko ek ek kar kar jama kar lenge aur dosaq ko us roz kaafiro ke saamne pesh kar denge jo log nafs ki etaat karte hain unko kabhi bhi Zaat samaj mein nahin aayengi kyon ke unki aankhon per parda pada hua hai aur unke kaano per perda pada hua hai kyon ke unke kaano mein sheesh gool kar daal de gaye hain phir bhi un kaafiro ko dokha hain ke muj ko chodkar meri maqlooq ki parashtish karenge aur unhi ko apna haajath rawa samjenge (zaahir mein). Ishi liye ke yeh unke dost hain. Un longo ko yeh maaloom nahin hai ke hum ne unke liye daawat-e-qaas jis mein unko giza ke liye jahanum ki aag dee jayenge isliye yeh log zaaya ho jayenge aap unse keh jigiye ke kya hum aap ko aise log batlaayen jo aamal ke etbaar se khasaare mein hain . Yeh log hain jinki duniya mein kari karaaye mehnat sab bekaar ho jayenge phir bhi yeh khayal mein hain ke yeh log accha kaam kar rahen hain. Jo log nafs ki nafi karte hain wahi sahi raashte per hain aur uski aayaton per yaqeen rakhte hain har aayat mein kuch log aise bhi hain apne Rab se milne ka inkaar kar rahen hain isliye unke sab kaam aamaal gaarat ho gaye.Roze qayamat unke aamal ka wazan zarra baraabar bhi naa rakhenge kyon ke unke aamaal nafs se munsaliq hain unke aamal kitne bhi naek ho balke unki saza wohi honge jo kaafir ki hoti hain unhone nafs ki parashtish aur riyaakaari ki thi aur meri aayato ko aur mere Rasoolo ka mazaaq udaya tha beshaq nafs ki nafi karte hain main unse raazi hoon aur woh mujse raazi hain isiliye unke aamaal saleh hi honge main aise bando ke liye jannatul firdous mein unki mehmaani ke liye utaroonga jismein woh hamesha hamesha rahenge .
Agar meri Rab ki baatein lekne ke liye samandar ka paani siyaai ban jaye to bhi mere Rab ki baatein khatm naa honge samandar khatam hojaaye kyon ke samandar ko tamaam Allaah ki yeh baatein aahata ki hui hain. Agar is samandar ki misaal dusra samandar uski madad ke liye aaye to yeh Zaat baari rahengi .Aap yu bhi keh jidiye ke main tum jaisa hi bashar hoon bas mere paas ‘wahi’ aati hain ke tumhare mabood barhaq ek hi hain aur wah saari kaainaat ki dhadkan bana hua hain jo saks ko apne Rab se milne ki aarzoo hain aur aamale saleha karna chahta hain to usko chahiye ke hamesha apni nafs ko saakit rakhe aur apne har amal ki harakkat mein Rab ki deedaari karte rahen kyon ke wohi ek Zaat hain jo saari kaayenaat ko apni Rooh se apne jaan se dhadkan se aahaata kiya huan hain.

Translate »