SURAH YA SEEN

1) YA SEEN.

2) Yeh Allaah ki Kitaab hai iski hiqmat jo sifaat ki nafi karega Zaat ko paa legaa wohi samaj sakta hai

3) Jo log Zaat ko paa lege wohi log qayamat tak ke liye mursaleen keh layenge.

4) Yeh woh raasta hai jis per sare Ambiya,Muhdasin,Saalehin nafs ko chod kar Zaat se chale the.

5) Zaat tum mein zaahir honge to Payaam -E- Najaat he milenga.

6) In se pehle wale qaum aur tumhare baap dada gaflat mein pade huan hai in mein se aksar nafso ke parsatish karke gumrah huan.

7) Hum ne unke gardano mein tauq daal rakhe hai aur wohh tohdiyon tak pahs gaye hain

8) Unke liye Zaat per chalna aisa dushwaar hain jaise kissi chattan per chalna.

9) Ab ye khoon ke safede ke wajeh se Zaat ke koi baat nahin dekh sakte.

10) Ab tum unko laak Zaat ke taraf bulaoo lekinn woh baRabar maqlooq ki parashtish per ade rahenge unko gumrah kar chuka aur ab chah kar bhi nahin laut sakte.

11) Tum log (shaks) nafs ko nasiyat kar sakte hon jo saakit ho chuki hain jab nafs ki nafi ho jaye to Zaat khud zikr karge , nazr to nahin aate iski harakkat nazar aati hai,dekhta nahin nafs phir bhi usse darta hai,aise nafs ko Zaat ke taraf se magfirat aur base sawaab ki (Aj re Azeem) yaane ajre Naymat ke shakal mein milenga aur kareem Zaat ke shakl mein milenga.

12) Hum log zaroor marne ke baad har nafs ko zinda karege jo sabr duniya mein kiya gaya uska hisaab rakha jayenga. Inse pehle bhi jo maqlooq nafs ki nafi kar chuki thi in sab ka hisaab bhi maujood hai aur hum tamaam maqlooqat ka hisaab mehfooz rakhe hain.

13) Misaal ke taur per woh waqaya bayaan karo jo gao(village) walo per guzra hai jab unke paas mursaleen aaye (yaane Paigambar aaye).

14) Aur hum ne unki taraf do(two) paygambar bheje to unhone unko jutlaya phir humne teesre se Quwwat de to unhone kaha hum tumhare taraf paygambar hokar aaye hai.

15) Inke Qaum ne kaha tum bhi hamare tarah insaan ho aur Allaah ne insaano ke andar apne Zaat ko nahin utara unhone paygambaro ko jutlaya.

16) Unhone (paygambaro ne ) kaha parwardigar ko sab kuch ilm hai hum sifat ki nafi karke zaaat ke zariye he par hukm baja laate hain.

17) Aur hamare zimme sefaat ke nafi karna hai aur Zaat khud apna paigaam pahuchaigee.

18) Unhone kaha tumhare nahusat tumhare saat hai kya is liye tum ko nasiyat ke gaye balke tum aise log ho jo has se tajawud kar gaye

19) Ek aadmi daudta hua aaya aur kehne laga

20) Aye meri khaum paygambaro ke peeche chalo jo tum se sila nahin mangte.

21) Aur woh seede raaste per hai.

22) Aur maqlooq mein kaun se aise cheez hai ya kaun sa aisa rishta hai jiski bandagi jo Khaliq e Haqeeqi so Rab ke fitrat hai jo mere andar dhadkti hai Rooh bankar kya ye sab milke mujhe Rooh ki bandagi se rok sakte hain kyon ke ye sab log laut kar ushi Rab ki taraf jayenge.

23) Kya main apne Rooh(Zaat) ko chod kar iski sifat ko maabood bana loo kya kissi mabood mein itne taqat hai jo mujhe nijaat dilaane wala(Rehmaan) agar koi takleef dene ke liye utar aai kya yeh baatil mabood ya baatil parast apne sefaat se uske aazaab ko rok sakte hain

24) Agar koi nafs Zaat ko harakkat mein daqal denge to usse badkar zalil aur apne aap ka dushman koi aur na honga.

25) Main to nafs ki nafi kar kar apne Rab ko paa liya jo meri har harakkat ka zimmedar hai.

26) Ishi wajeh se mere Rab ka huqm hai jaa tu jannat mein daaqil ho jaa to nafs kehne lagi kaas meri khaum ko ye baat maaloom ho jaate.

27) Ke mere Rab meri Rooh ki dhadkan hai wohi mere har amal ka zimmedar hai isi liye mujhe saabiqa Rooh parashto ke saat mujhe bhi shamil kar diya.

28) Jo log nafs ki nafi kar chuke hote hain hamare nazar mein shaheed kehlate hain isi liye hamne unki qaum per iske baad koi lashkar faristo ka aasmaan se nahin utaara aur na hum ko utaarne ke zaroorat thi.

29) Unki khaum ko jo saza di gaye woh Rab ki naarazgi ki wajah se jo aawaz nikle ushi se hi ye saari khaum bejaan ho gaye.

30) Afsoos aise bando per jo laawaris hai jiske paas Rasool aaya Zaat ka taaroof karane ke liye magar ye badnaseeb un Rasoolo ki hasi udate rahen.

31) Kya in badnaseebo ko is baat ke qabar na thi unse pehle bhi nafs parast aaye hum ne sab ko gaarat kar diya jo laut kar phir kabhi duniya ki taraf nahin aayae.

32) Aur in mein koi aisa nahin hai infiradi haisiyat se ya majooi haisiyat se jo hamare saamne na khada ho.

33) Aur aise nafs parashto ke liye zameen ek khula nishaani hai jo dekhne mein murda hain aur haraqqat mein zinda hain jisme se hum anaaj nikaalte hain.

34) Jisko log kahte hain aur zameen per hamne chashme jaare kiye hain.

35) Taaki log uska istemaal kare jo phal paida kiya gaya aur galla woh apne haato se khaate zaroor hain lekin in chizo ko jaane azeez Rooh se paida kiya phir bhi ye badnaseeb naa shukre is baat ka daawa karte hain ke hum ne isko paida kiya.

36) Paak hao woh Zaat jisne apne harakkat se aur Adam ki Phasle se uski biwi ko paida kiya aur wohi Zaat kul kaainat ke har zarre ko harkat di saare maqlooq mein chahe woh jin ho ya ins jisko nafs nahin jaanta.

37) Aur ek nishaan in logo ke liye raat hain ki hum us raat per se din utar lete hain.

38) To ek-a-ek woh log andhere mein reh jaate hain aur ek nishaani unke liye suraj hain jiske roshni mein apne tiqaane talash karte rehte hain. 

39) Unki ek nishaani yeh bhi hai chaand ki raftar ko ya simt(direction) ko maaloom karke apne manzil ke taraf badte hain hatta ke tum se pehle qadeem log bhi is tarah manzil ko talash karte the.

40) Na suraj ko koi iqteyaar hai ke chaand ko jaa pakde aur na he raat ko koi ikteyaar hai din ko jaa pakde ye sab Rabbe Aziz ke harakkat ke muhtaj hai.

41) Aur ek nishaani in ke liye yeh bhi hai ke ab unki aulad ko bhari hui kashti mein saawar kiya.

42) Aur hum unke liye kashti hi jaise aisi chije paida ki.

43) Jinpar ye log sawar hote hain agar hum chahe to inko gark kar de phir naa to inka koi fargadrast ho aur na woh iqlaasi diye jaaye.

44) Magar ye hamare meherbaani hai aur unko ek waqt mooin tak faida dena hain.

45) Aur jab in logo se kaha jaata hain ke tum log is azaab se daro jo tumhare saamne hain aur jo tumhare peeche hai taake tum per rahmat ki jaaye.

46) Aur naa unko Rab ki aayato mein se koi aayat bhi unke paas aise nahin aaye jissie woh sartaabi na karte ho. 

47) Aur jab unse kaha jaat ahin ke Allaah ne jo kuch tumhe diya hai usko uski Zaat per kharch karo to kehne lage jo nafs parasht hai ke Zaat parashto ko hum dene ki zaroorat hain kya Zaat walo ke liye inki Zaat itne tandast hai apne bando ko khane ke liye bhi naa de aisa kehne wale bahut hi zaleel aur apne aap ke dushman hain.

48) Aur ye nafs parasht kehte hain Zaat parasto se jo waada Zaat ka hain saadeqin ke liye woh kab honga.

49) Bas ye log ek aawaaz saqt se beqabar hai jo unko aa pakdege . Jab ye log aapas mein ek dushre par tohmate laga rahen honge.

50) Aur unko itne muhallat bhi na milenge apne waariso ke liye wasiyat kar sake aur naa hi apne ghar tak laut kar jaa sakenge.

51) Aur phir dubaara soor phuka jayenga to apne Qabbro se nikal kar apne Rab ki taraf jaldi jaldi chalne lagenge.

52) Aur kehne lagenge hai hamari kambaqti hamko qabre se kisne uta diya aur Zaat parasht kahenge jo sachhe hai isi ne humko utaya hai jisne humko najaat de hain.

53) Pas woh ek zor ke aawaaz honge jisse ek-a-ek sab jana hokar hamare paas haazir kar diye jayenge.

54) Phir us din kissin nafs per zarra baraabar bhi zulm na kiya jayenga aur har nafs ko uska ajr zaroor milenga.

55) Jo Zaat parasht hai aise log beshaq jannat mein har din har amal ko kushi ke saat manayenge.

56) Aur unki biwiyan saayon mein maaseriyon per takiye lagaye baaite honge.

57) Unke liye wahan har tarah ke maiwe honge aur jo maano ge unko milenga.

58) Aur woh sab ko kaha jayenga tumhare meharbaan Rab Be Raheem ke taraf se salaam hai.

59)Aur aye mujrimo ahle eeman se alag ho jao

60) Aye Aulad e Adam kya maine tumko taakeed nahin kar de the ke shaitan ke parashtit naa karna kyon ke wohb tumhara saara hi dushman hai.

61) Isi liye tum sab apne nafs ko saakit kar ke Rooh ke hi ibadat karna kyon ke yahi Siratul Mustaqeem hain jo saare Ambiya,Muhdaseen,Saleheen ka raasta hain.

62) Kyon ke woh zaleel shaitan hamare maqlooq mein aksar longo ko gumrah kar chuka hain kya tum ko aqal nahin hain.

63) Yeh jahanum hai jiska tum se wada kiya gaya tha.

64) Aye nafs parashto apne kiye ki saza paa lo ane kufr ke badle mein is mein daaqil ho jao.

65) Aaj hum unki muh per muhar laga denge aur unke haat pair baat karne lagenge jo apne aamal ki aap gawahi denge.

66) Aur agar hum chahte to duniya mein unki aankhon ko milyamet kardete phir yeh raaste ki taraf kaise daudte aur unko kaise nazar aata.

67) Aur agar hum chahte to unki sooratein badal daalte jis haalat se ke ye jahan hai wohi rah jaate jisse ye log aage chal sakte the na peeche.

68) Aur hum jiske zyada umar kar dete hain usko tibbi halat mein ulta kar dete hain.

69) Kya woh log nahin samajte haum ne aapko shaire ka ilm nahin diya aur woh ap ke qilaaf hai shaire ye Kitaab to ek nasiyat hai nafs parashto ke liye.

70) Ye kitaab zaahir karne wali hai haq ko aise shaqs ke liye jo nafsi etbaar se murda hai aur Zaat ke etbaar se zinda ahi agar nafs ke etbaar se zinda hai to jaa mila kaafiro se.

71) Aazab ki rujjat saabit ho jaye kya in longo nein is per nazar nahin ki ke inaam ke taur per unke liye maweshi jaanwar paida ki.

72) Phir ye log unke maalik ban rahen ahi hum ne in mawaishiyo ko jo hamare jaan se dhadkte hain jime hamare Rooh maujood hain.

73) Unke taabe bana diya so baaz to unki sawariya jis per sawari karte hain aur baaz ko khahte hain phir bhi ye shukr ada nahin karte.

74) Aur unke Rab lo taraf se ek inaam aur bhi hai jo unke jaanwaro ke zariye doodh piya karte hain phir yeh shukr nahin baja laate.

75) Iske bawajood ye nafs parasht apne khwaish ke mutabiq maqlooq mein apne maabood chun rakhe hain jo zaahir mein unki zarroorato ko pura kar rahen hain lekin woh ye nahin jaante unke maabood hamare Zaat ke bagair bebas hain.

76) Jab ek waqt aayenga ye log apne maboodo ki taraf madad ke liye badage ye sab inki muqalif ho jayenge jo unke saamne haazir kiye jayenge unki baatein sunkar nafs parasht azoorda ho jayenga.
77) Beshaq hum ne har insaan ko paida kiya ek dushre insaan ke nutfe se lekin phir bhi ye daawa karte hain ke humne apne aulaad ko paida kiya jo khud ek dushre ki dushman hain.
78) Kya aadmi ko ye maaloom nahin ke hum ne unko nutfe se paida kiya jo alal ailaan aitraaz karne laga aur usne hamare shaar mein el ajeeb mazboon paida kiya.
79) Woh darasal apne aap ko bhool kar kehte hain mahez ye haddi jab ki woh bohsida ho gaye ho kaun hain jo isko dubaara zinda kare aap keh dejeye usko dubara zinda karenga jisne pehle paida kiya tha.

80) Woh Zaat aise hain jo har tarah ke sifat ko paida karna jaanta hain woh aise khudrat rakta hain ek daraqt ke zariye aag paida karta hain jis aag se tum log faida bhi kamate hon aur nukshaan bhi utathe ho.

81) Woh wahe Zaat hai jisne zameen aur aasnaam ko paida kiya kya woh dubaara aadmiyon ko paida nahim kar sakta woh zaroor paia karenga kyon ke woh har shai per qaadir hain kisko kaise paida karna hai aur kab paida karna hai woh khoob jaanta hain
82) Jab woh kissi cheez ko paida karna chahta hai to us cheez ko keh deta hain ho jaa “kun Fayakoon” to woh cheez ho jaate hain.
83) To usk Paak hai Zaat jiske haat mein har cheez ka dhadkana maujood hai jo ushi ki huqm se phir ushi ki taraf lauta di jayengi.

Translate »